Публична покана за доставка на спортни екипи, сувенири и награди по проект ФЕН КУПА, финансиран по Програма Еразъм +

//Публична покана за доставка на спортни екипи, сувенири и награди по проект ФЕН КУПА, финансиран по Програма Еразъм +

Публична покана за доставка на спортни екипи, сувенири и награди по проект ФЕН КУПА, финансиран по Програма Еразъм +

АСОЦИАЦИЯ СПОРТ В СВОБОДНОТО ВРЕМЕ обявява публична покана в три обособени позиции за доставка на спортни екипи, сувенири и награди за участниците в турнирите, организирани по проект ФЕН КУПА, финансиран по програма Еразъм+.

Документите за информация и попълване могат да бъдат намерени в приложените файлове.Покана Техническа спецификация Методика Проект на договор.doc Оферта ОП1 Оферта ОП2 Оферта ОП3 Декларация за подизпълнители Декларация за съгласие на подизпълнители Декларация лични данни Декларация по чл. 12, ал.1, т.1 от ПМС 160 Декларация съгласие клаузи договор

2024-02-22T14:07:50+00:00февруари 23rd, 2021|профил на купувача|