Публична покана за организиране на информационна и рекламна кампания за популяризиране на проект ФЕН КУПА

/, профил на купувача/Публична покана за организиране на информационна и рекламна кампания за популяризиране на проект ФЕН КУПА

Публична покана за организиране на информационна и рекламна кампания за популяризиране на проект ФЕН КУПА

АСОЦИАЦИЯ СПОРТ В СВОБОДНОТО ВРЕМЕ обявява публична покана в пет обособени позиции за организиране на информационна и рекламна кампания за популяризиране на  проект ФЕН КУПА, финансиран по програма Еразъм+.

Документите за информация и попълване могат да бъдат намерени в приложените файлове.

Сесията по отваряне на предложенията ще бъде проведена на 29.03. в 17:00 часа в офиса на организацията.

Публична покана Техническа спецификация Методика Оферта ОП1 Оферта ОП2 Оферта ОП3 Оферта ОП4 Оферта ОП5 Проект на договор.doc Декларация за подизпълнители Декларация за съгласие на подизпълнители Декларация лични данни Декларация по чл. 12, ал.1, т.1 от ПМС 160 Декларация съгласие клаузи договор

2024-02-22T14:07:50+00:00март 17th, 2021|Новини, профил на купувача|